قیمت های کامپوزیت امیران تویو

قیمت فروش کامپوزیت در جدول زیر بر حسب رنگ آورده شده است و قیمت کامپوزیت ها به ریال میباشد قیمت ورق های کامپوزت بر حسب هر یک متر مربع میباشد ، برای تهیه کاتالوگ و نمونه سمپل با ما تماس بگیرید

 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • نقراه ای
 • کد 801
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • سفید گلاسه شیری
 • کد 852
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • سفید گلاسه یخچالی
 • کد 883
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • نوک مدادی
 • کد 821
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • نوک مدادی
 • کد 821
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • قرمز گلاسه
 • کد 850
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،150،000 ريال / متر مربع
 • مشگی گلاسه
 • کد 857
 • طرح رنگ HDPE
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،950،000 ريال / متر مربع
 • آینه ای طلایی
 • کد 825
 • طرح رنگ Anodised
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه
 • ورق کامپوزیت
 • 1،300،000 ريال / متر مربع
 • مشکی مات
 • کد 957
 • طرح رنگ PDEF
 • دارای خدمات پس از فروش
 • دارای بیمه نامه